CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG:

1. Căn cứ vào thời hạn giao hàng quy định trong đơn đặt hàng/ hợp đồng, Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win sẽ tiến hành chuẩn bị hàng hóa và giao hàng cho Khách hàng theo hình thức sau:

– Giao hàng tại địa điểm giao dịch của Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win (Địa chỉ: Số 24/resort 1 – Khu Vườn Hồng – Khu đô thị sinh thái Ecorivers – Phường Hải Tân – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương).

– Giao hàng tại địa điểm của Khách hàng. Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win sẽ tiến hành cho nhân viên vận chuyển, giao hàng trực tiếp đến địa điểm khách hàng hoặc sử dụng dịch vụ giao nhận của bên thứ 3.

2. Các chi phí vận tải giao nhận tới địa điểm khách hàng sẽ được hai bên thông nhất khi báo giá và đặt hàng.

3. Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, đia điểm giao hàng so với quy định trong đơn đặt hàng/hợp đồng; thì hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau.

4. Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp chậm giao hàng do các trường hợp bất khả kháng gây ra như thiên tai, lũ lụt, đình công, bạo loạn, chính sách hạn chế của chính phủ…

5. Ngay tại thời điểm nhận hàng, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm và số lượng hàng hóa dưới sự chứng kiến của đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win trong trường hợp giao hàng trực tiếp và ký biên bản giao nhận hàng, trong đó xác nhận bằng văn bản số lượng và chủng loại hàng hóa thực nhận cho Win.

6. Trong trường hợp nhận hàng từ bên dịch vụ giao nhận vận chuyển thứ 3, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, trọng lượng, niêm phong và tình trạng kiện hàng có phù hợp với thông tin trên Vận đơn/Phiếu chuyển hàng dưới sự chứng kiến của đại diện theo ủy quyền của công ty giao nhận vận tải và ký xác nhận vào Vận đơn/Phiếu chuyển hàng. Trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận hàng từ bên dịch vụ vận chuyển, Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra chi tiết số lượng, chủng loại hàng hóa và ký vào Biên bản giao nhận hàng, trong đó xác nhận bằng văn bản số lượng và chủng loại hàng hóa thực nhận và gửi lại cho cho Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng Win (qua chuyển phát, fax, email).